Wat kost een verblijf in het Zorghuis?

Een verblijf in het Zorghuis kost €40 per dag (tarief geldig vanaf 1 april 2017). Deze dagvergoeding dekt de kosten voor de prestaties die voorzien zijn in het Zorghuis: verblijf, maaltijden, niet-alcoholische dranken, ondersteuning door coördinatoren en vrijwilligers.  Kosten voor persoonlijke verzorging en medische zorgen blijven ten laste van de gasten.  

Dankzij een overeenkomst met de meeste ziekenfondsen (contacteer hiervoor onze coördinatoren) kunnen wij de eigen bijdrage van de gasten beperken tot maximaal €25 per dag (volgens de ligdagprijs geldig op 1 april 2017 en verschillend volgens ziekenfonds).

De gasten ontvangen een factuur en bieden zich met deze aan bij hun ziekenfonds voor het ontvangen van de voorziene vergoeding (momenteel minimaal €15, afhankelijk van het ziekenfonds).

Deze tarifering is bewust laag gehouden omdat wij in de eerste plaats een laagdrempelig sociaal project willen zijn. Wij zijn er voor allen die ons nodig hebben in de moeilijke dagen van hun oncologische behandeling. Deze lage vergoeding dekt uiteraard onze kosten niet en wij genieten momenteel niet van enige overheidssteun. De ontbrekende middelen worden ons aangereikt via giften van partikulieren, instellingen, bedrijven, service clubs, ... (zie hiervoor de pagina "Hoe het Zorghuis helpen/giften").

   

WWW.ZORGHUISOOSTENDE.BE